Information till hyresgäster

Inflyttning

Tillträde av din nya bostad kan ske efter klockan 12.00 inflyttningsdagen. Inträffar den en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller. Nyckelutlämning sker efter kontakt med ansvarig uthyrare.

Utflyttning

Uppsägning av lägenhet eller lokal måste ske skriftligen. Vid uppsägning av hyreslägenheter är uppsägningstiden tre kalendermånader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen har kommit in till oss.

Besiktning 

Besiktningstid bokas till ansvarig uthyrare eller på telefon 070-6172300 alternativt epost till info@lindefast.se. Lägenheten skall vara avflyttad och städad vid besiktningen.

Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen.

Hit hör: 

Alla nycklar ska återlämnas. Även kopior du själv gjort. Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan etc. Slarvar Du bort några nycklar får Du bekosta nyckel / omläggning av cylinder eller eventuellt nytt lås.

Tänk på att det är du som ansvarar för städningen när du flyttar. Blir städningen inte godkänd vid besiktningen så kan du få betala för att någon annan utför den. Värt att tänka på är att det är ingen gararanti att städningen blir godkänd bara för att man har flyttstädning. Hela lägenheten skall vara städad. Kom ihåg att städa även balkong, källarförråd, vindsutrymmen och garage.

Hål och skador i väggarna

Åtgärda plugghål och skador på väggarna. Vi på Lindefast är måna om att våra lägenheter ser fina ut och ställer därför krav på dig som hyresgäst att du ska återställa lägenheten när du flyttar. Samtliga plugghål ska spacklas igen, likaså om det är kuddfett, skav eller smuts på väggarna ska de rengöras eller målas om.

De flesta av våra lägenheter har målade vita väggar. 

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska du lämna in en blankett med ansökan om andrahandsuthyrning . Blanketten kan laddas ned här på sidan eller hämtas på Lindefasts kontor. Skäl för en uthyrning i andra hand kan tex. vara studier eller arbete på annan ort. Eller om du vill provbo som sambo. För att en ansökan ska bli godkänd så ska perioden för andrahandsuthyrning vara minst 4 månader. Längden på uthyrningen beror på anledningen. Om du ska provbo som sambo så är det max 6 månader medans studier och arbete på annan ort godkännas upp till 1 år. Viktigt att tänka på är att det är du som är ansvarig för allt som händer i din lägenhet under hyrestiden. Har du frågor, kontakta gärna oss.

Vill du läsa mer om regler och vad man bör tänka på inför andrahandsuthyrning så rekommenderar vi Hyresgästföreningens eller Hyresnämndens hemsida.